PENJENAMAAN IDENTITI KRAFTANGAN BULUH SELAAWI

DIDIT WIDIATMOKO SOEWARDIKOEN*a

MOHAMAD TOHIR*b

[email protected]*a  [email protected]*b

Sumbangan perusahaan kecil dan sederhana di samping menyerap pekerjaan terbesar di sesetengah wilayah dan menjadi salah satu daya penggerak ekonomi yang agak tinggi, juga dominan kepada Produk Domestik Kasar. Kecamatan Selaawi terdapat banyak sumber buluh, dan penduduk membuat peralatan rumah tangga buluh, sehingga komunitas kerajinan buluh dibentuk yang menghasilkan produk berkualitas. Kraftangan buluh mempunyai peluang pemasaran yang baik. Masalahnya adalah bahawa perniagaan kecil dan sederhana tidak menyedari betapa pentingnya identiti jenama untuk produk yang mereka buat, produk yang dijual tanpa jenama, serta logo yang kurang menarik menjadikan produk ini kurang kompetitif dengan produk sejenis dari kawasan lain, jadi untuk identiti jenama ini diperlukan yang boleh membuat produk kraftangan buluh Selaawi diketahui oleh penonton sasaran. Melalui pemerhatian lapangan, kajian kesusasteraan dan wawancara kepada pengeluar dan pengguna, memperoleh data yang diperlukan sebagai dasar untuk merekrut identitas merek Usaha Kecil dan Menengah produk kraftangan buluh. Penyelidikan ini bertujuan untuk membantu golongan pengrajin, terutama pengrajin buluh di Selaawi – Garut.

Kata Kunci: Enterprais Kecil dan Sederhana, Identiti, Kraf Buluh

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Pensyarah, Sekolah Industri Kreatif, Telkom Universiti, Indonesia

**Pensyarah, Sekolah Industri Kreatif, Telkom Universiti, Indonesia

International Journal Of Creative Futures And Heritage (IJCFH): VOL. 7, ISSUE NO.1

Universiti Malaysia Kelantan

http://ijcfh.umk.edu.my/index.php/en/archive/teniat-vol-7-issue-no-1